เทพบอล
เทพบอล
 • 578
 • 2 814 665

วีดีโอ

ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 22-02-2020
มุมมอง 13Kวันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 21-02-2020
มุมมอง 10K2 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 20-02-2020
มุมมอง 13K3 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 19-02-2020
มุมมอง 11K4 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 18-02-2020
มุมมอง 11K5 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 17-02-2020
มุมมอง 5K6 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 16-02-2020
มุมมอง 8K7 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 15-02-2020
มุมมอง 11K8 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 14-02-2020
มุมมอง 8K9 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 13-02-2020
มุมมอง 7K10 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 12-02-2020
มุมมอง 8K11 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 11-02-2020
มุมมอง 7K12 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 10-02-2020
มุมมอง 4.6K13 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 09-02-2020
มุมมอง 7K14 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 08-02-2020
มุมมอง 10K15 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 07-02-2020
มุมมอง 7K16 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 06-02-2020
มุมมอง 5K17 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 05-02-2020
มุมมอง 8K18 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 04-02-2020
มุมมอง 12K19 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 03-02-2020
มุมมอง 5K20 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 02-02-2020
มุมมอง 12K21 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 01-02-2020
มุมมอง 13K22 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 31-01-2020
มุมมอง 7K23 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 30-01-2020
มุมมอง 6K24 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 29-01-2020
มุมมอง 9K25 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 28-01-2020
มุมมอง 1.2K26 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 28-01-2020
มุมมอง 7K26 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 27-01-2020
มุมมอง 1K27 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 27-01-2020
มุมมอง 5K27 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 26-01-2020
มุมมอง 12K28 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 26-01-2020
มุมมอง 97428 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 25-01-2020
มุมมอง 1.3K29 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 25-01-2020
มุมมอง 10K29 วันที่ผ่านมา
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 24-01-2020
มุมมอง 8Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 24-01-2020
มุมมอง 1.1Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 23-01-20
มุมมอง 1.1Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 23-01-2020
มุมมอง 6Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 22-01-2020
มุมมอง 1.3Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 22-01-2020
มุมมอง 9Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 21-01-2020
มุมมอง 1.4Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 21-01-2020
มุมมอง 12Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 20-01-20
มุมมอง 1.3Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 20-01-2020
มุมมอง 6Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 19-01-2020
มุมมอง 2.2Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 19-01-2020
มุมมอง 12Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 18-01-20
มุมมอง 2.5Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 18-01-2020
มุมมอง 14Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 17-01-2020
มุมมอง 9Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 16-01-2020
มุมมอง 7Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 15-01-2020
มุมมอง 10Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 14-01-2020
มุมมอง 9Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 13-01-2020
มุมมอง 8Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 12-01-2020
มุมมอง 8Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 11-01-2020
มุมมอง 2.2Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 11-01-20
มุมมอง 10Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอลสูง 2 คู่ วันนี้ 08-01-20
มุมมอง 1.4Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 10-01-20
มุมมอง 6Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 09-01-20
มุมมอง 7Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 08-01-20
มุมมอง 6Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 07-01-20
มุมมอง 6Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 06-01-20
มุมมอง 10Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 05-01-20
มุมมอง 8Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 04-01-20
มุมมอง 13Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 03-01-20
มุมมอง 9Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 02-01-20
มุมมอง 7Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 01-01-20
มุมมอง 15Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 31-12-19
มุมมอง 2.2Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 30-12-19
มุมมอง 3.4Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 29-12-19
มุมมอง 18Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 28-12-19
มุมมอง 17Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 27-12-19
มุมมอง 4.1Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 26-12-19
มุมมอง 22Kหลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 25-12-19
มุมมอง 2.4K2 หลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 24-12-19
มุมมอง 2.9K2 หลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 23-12-2019
มุมมอง 4.3K2 หลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 22-12-2019
มุมมอง 11K2 หลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 21-12-19
มุมมอง 14K2 หลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 20-12-19
มุมมอง 10K2 หลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 19-12-19
มุมมอง 7K2 หลายเดือนก่อน
ทีเด็ดบอล สเต็ป4 วันนี้ 18-12-19
มุมมอง 13K2 หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น

 • Arm Berry
  Arm Berry 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  บาช้าชนะคึนนี้

 • Teerapat Duangphut
  Teerapat Duangphut 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  บาซ่า ฟันธง ไม่ชนะวันนี้ ผล1-1 2-2 👍

  • yai anfield
   yai anfield 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   จัดคับ

 • ฐิติมา กองจร
  ฐิติมา กองจร 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ไม่เคยโดน

 • ธุวานันท์ ป่าธนู
  ธุวานันท์ ป่าธนู 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ไปได้..คับ ทีเด็ดวันนี้

 • พงศธร วงศ์ศรีกุล
  พงศธร วงศ์ศรีกุล 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เคยเข้าไหม

 • วัชระพงศ์ ชัยวิจารณ์
  วัชระพงศ์ ชัยวิจารณ์ วันที่ผ่านมา

  สวน

 • สหศวรรษ พรหมโสฬส
  สหศวรรษ พรหมโสฬส วันที่ผ่านมา

  วันนี้มาแน่คับ

 • RUI PINTO
  RUI PINTO วันที่ผ่านมา

  #แจก1500฿ฟรี mawinbet.com/affiliate/984707a596cf83a477ab0ab68dc26a76

 • จินตนา คําแสนราช
  จินตนา คําแสนราช วันที่ผ่านมา

  ตายทุกวัน

 • larGot7 ounkeo
  larGot7 ounkeo วันที่ผ่านมา

  ตามฟ

 • วัชรพงษ์ ทวีชัย
  วัชรพงษ์ ทวีชัย 2 วันที่ผ่านมา

  เมื่อคืนให้เจ้าบ้านนายโถ่สเปอ

 • Suchat Klinbubpa
  Suchat Klinbubpa 2 วันที่ผ่านมา

  ฮะฮ้าวันนี้จะลองกาพวกหัวกระทะ_?ทิสัก5คู่แมยูอาน่อนอินเตอร์โรม่าเซบิย่าเพื่อฟลุ

 • ออย อภิวัฒ น์.
  ออย อภิวัฒ น์. 2 วันที่ผ่านมา

  สรุปผมต้องแทงโรม่ารึเกนครับ

 • Watchara Chanachantha
  Watchara Chanachantha 3 วันที่ผ่านมา

  อตาลันต้า ไล่ซิก 👍

  • Watchara Chanachantha
   Watchara Chanachantha 3 วันที่ผ่านมา

   @MorBius Kills อตาลันต้าผู้เล่นสมบูรณ์พร้อมรบในถิ่น ฟอร์มดีกำลังมั่นใจ วาเลนเซียเจ็บเยอะฟอร์มไม่ดี แต่ราคาไหลไปต่อ1ลูกแล้ว ส่วนสเปอร์สหน้าไม่มีเคน ซอนเจ็บ ราคาเสมอเลย เลือกเล่นทีมเยือนมีลุ้นกว่า😁👍

  • MorBius Kills
   MorBius Kills 3 วันที่ผ่านมา

   เด็ดจริงปล่าว

 • Sonr Sonr
  Sonr Sonr 3 วันที่ผ่านมา

  บอกราคาก้อผิด...ทำคลิปตอนไหนเนี่ย

 • Suchat Klinbubpa
  Suchat Klinbubpa 3 วันที่ผ่านมา

  ให้แต่เจ้าบ้านกูว่าต้องมีตายมั่ง

  • Jatuporn Addungdee
   Jatuporn Addungdee 3 วันที่ผ่านมา

   ผมว่ามันจะเสี่ยวตรงซิตี๊กับเวสแฮม

 • ตีลาย พอนคํา
  ตีลาย พอนคํา 3 วันที่ผ่านมา

  โดนเต็มเต็ม

 • ชานนท์ คุ้มสุข
  ชานนท์ คุ้มสุข 4 วันที่ผ่านมา

  ผมแทง ลิเวอร์ ดอทมุน ฮ๊อกฟอด

 • เดินไปให้ถึง เดินไปให้สุด

  คู่ลิเวอร์สูงครับ1.5-2เสมอ2-2

 • WQR TV
  WQR TV 4 วันที่ผ่านมา

  เห็นด้วย

 • พุทธา ฤทธิ์ตมนต์
  พุทธา ฤทธิ์ตมนต์ 4 วันที่ผ่านมา

  วันนี้ผมแท่ง ลิเวอ ปารีส อ็อกฟอด

 • Thepsak Thuajob
  Thepsak Thuajob 4 วันที่ผ่านมา

  ไปเป็นนายกเถอะ พี่ขวัณใจชาวสวน

 • ธนากร เจริญสุข
  ธนากร เจริญสุข 4 วันที่ผ่านมา

  อ๊อกฟอร์ด พลีมัธ ลิเวอพูล ดอร์ทมูน สูง

 • บ่าว หนองบัวครับ
  บ่าว หนองบัวครับ 4 วันที่ผ่านมา

  สวนเลย

 • jackpcfc
  jackpcfc 4 วันที่ผ่านมา

  ตรงข้ามรับทรัพย์

 • วัชรพงษ์ ทวีชัย
  วัชรพงษ์ ทวีชัย 4 วันที่ผ่านมา

  ลิเวอต่ำ

 • ธีรศักดิ์ โยงรัมย์
  ธีรศักดิ์ โยงรัมย์ 4 วันที่ผ่านมา

  ผิดลิเวอร์ชนะ

 • ธีรศักดิ์ โยงรัมย์
  ธีรศักดิ์ โยงรัมย์ 4 วันที่ผ่านมา

  ผิดคู่4

 • kengเอง คนดูเป็นล้าน
  kengเอง คนดูเป็นล้าน 6 วันที่ผ่านมา

  บาเยิรนนัดนี้น่าจะโหดสัส4-0

 • Yui Chaipon
  Yui Chaipon 6 วันที่ผ่านมา

  ตายเรียบเมื่อคืน

 • yai anfield
  yai anfield 6 วันที่ผ่านมา

  เด็ดทุกวัน ตายทุกวัน55555

 • Arczaxa Aaaarrr
  Arczaxa Aaaarrr 6 วันที่ผ่านมา

  คิดวิเคราะห์แยกแยะสิ เค้าแค่วิเคราะห์ให้อิหนู ไม่ชอบสวนอย่าตามหมด

  • yai anfield
   yai anfield 6 วันที่ผ่านมา

   พอจะคัดเด็ดๆให้ผมสัก3ตัวได้มั้ย แทงโต๊ะนะผมไม่แทงเวบ

 • F-M Game
  F-M Game 6 วันที่ผ่านมา

  ฟูแล่มทีเด็ดตรงไหน

 • Jemmy Jems
  Jemmy Jems 6 วันที่ผ่านมา

  บอกไม่ถูกยังจะมาบอกอีก

 • Somsak Phonevantha
  Somsak Phonevantha 6 วันที่ผ่านมา

  เมื่อคืนโคตเจ็บใจเสีย เปเอสเช

 • Tum40 Gaming
  Tum40 Gaming 6 วันที่ผ่านมา

  ตายจริงเมื่อคืน

 • xeed xeed
  xeed xeed 6 วันที่ผ่านมา

  กุจะเเทง10ตัวร้อยคืนนี้😂😂😂 ไม่มีตังเเทงเมื่อคืนเสียหนักตัวเต็งๆตายหมดเเม่เยส

  • yai anfield
   yai anfield 6 วันที่ผ่านมา

   555555ใจเย็นๆคับ

 • Konan kudo
  Konan kudo 6 วันที่ผ่านมา

  ปารีส ล้มบอลป่าววะ เล่นห่าไรเนี้ยจบครึ่งแรกตาม3-1

 • MAN UNITED
  MAN UNITED 7 วันที่ผ่านมา

  ผมเต็งนอริด5000บ.

  • kiattisatg wisarut
   kiattisatg wisarut 7 วันที่ผ่านมา

   ลิเวอร์ไม่ผิดหวังคับ แต่นอริดก็เอาชะนะแมนซิตี้ได้นะ3-2 ส่วนผมขอลุ้นปารีสคับ

  • Life Boy
   Life Boy 7 วันที่ผ่านมา

   ผมใส่ลิเวอร์2ลูก10000

  • A Non
   A Non 7 วันที่ผ่านมา

   ใช้หรอ

 • สิงห์กร พีระพล
  สิงห์กร พีระพล 7 วันที่ผ่านมา

  เต้งลิเวอร์พูลทีมเดียวครับวันนี้ทีมอื่นเสี่ยงตาย

 • ภูชิต นพคุณ
  ภูชิต นพคุณ 8 วันที่ผ่านมา

  เเฟร้งค์เฟิร์ต ต่ำ3.5

 • อยากรวย ก็ตามมา
  อยากรวย ก็ตามมา 8 วันที่ผ่านมา

  ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต มาแน่วันนี้

 • axeco ItemsGamd
  axeco ItemsGamd 8 วันที่ผ่านมา

  มิลาน2-1

 • Komgrit Jaidee
  Komgrit Jaidee 9 วันที่ผ่านมา

  ยูเป็นตุส

 • อยากรวย ก็ตามมา
  อยากรวย ก็ตามมา 9 วันที่ผ่านมา

  มิลาน

 • Hhruufh Hbruhbf
  Hhruufh Hbruhbf 9 วันที่ผ่านมา

  ทำไมกูมองสวนกันหมดวะ555

  • Sahapob Sa
   Sahapob Sa 8 วันที่ผ่านมา

   เออ

  • axeco ItemsGamd
   axeco ItemsGamd 8 วันที่ผ่านมา

   ผมสวนคือกันมิลาน

 • อยากรวย ก็ตามมา
  อยากรวย ก็ตามมา 9 วันที่ผ่านมา

  ถูก ทั้ง 2 คู่เลย มิลล์วอลล์, นาโปลี

 • อยากรวย ก็ตามมา
  อยากรวย ก็ตามมา 10 วันที่ผ่านมา

  มิลล์วอลล์ ไม่แพ้ครับ

 • อยากรวย ก็ตามมา
  อยากรวย ก็ตามมา 10 วันที่ผ่านมา

  นาโปลี ไม่แพ้ครับ

 • เดินไปให้ถึง เดินไปให้สุด

  ใครอยากตามไห้ไปตาม. บอลสปอตพูลจะดีกว่าบางวัน3คู่ก็เข้าหมดบางวันก็เข้า2คุ้

 • Ff Hh
  Ff Hh 13 วันที่ผ่านมา

  ผมตามมาคืนนี้คืนที่5แล้วคับตายห่าอีกแล้วพอ เลิกติมตามแล้ว

 • อนุชา ตุลาธร
  อนุชา ตุลาธร 13 วันที่ผ่านมา

  ทำไมแมนซิตี้เลื่อนการแข่งขันครับ

 • เฮียเฟีย บอลเต็ง 21
  เฮียเฟีย บอลเต็ง 21 13 วันที่ผ่านมา

  ถ้าเเพ้คืนนี้ผมจะเลิกติดตาม

 • Fhg Fhfh
  Fhg Fhfh 14 วันที่ผ่านมา

  😍😍😍😍😍

 • Kong Nhongpling
  Kong Nhongpling 15 วันที่ผ่านมา

  โรม่า0-โบโลญญ่า0

 • คนเมือง ร้อยเกิน
  คนเมือง ร้อยเกิน 15 วันที่ผ่านมา

  โบโลญ่า ไม่แพ้ครับ ยันเสมอ 0-0 แน่นอนครับ

 • คนเมือง ร้อยเกิน
  คนเมือง ร้อยเกิน 15 วันที่ผ่านมา

  ราคาเจ้าบ้านใหล.ลง.0.5-1-10 รองอันเดอร์เลช เลยครับ

 • Ff Hh
  Ff Hh 15 วันที่ผ่านมา

  ผมตามพี่มา3คืนแล้ว คืนนี้จัดให้ทีนะ

  • Ff Hh
   Ff Hh 15 วันที่ผ่านมา

   นั้นและลงมา3วันแล้วพาขึ้นหวันที่ตะ

  • อาทิตย์ อุไท
   อาทิตย์ อุไท 15 วันที่ผ่านมา

   ตามไปลงเหวอะดิ

 • คนเมือง ร้อยเกิน
  คนเมือง ร้อยเกิน 16 วันที่ผ่านมา

  รองบาร์ซ่า ครับกินเต็ม ในเวลา 0-0 ครับ

 • เกิดมา ดับไป
  เกิดมา ดับไป 16 วันที่ผ่านมา

  พีเออี อโตรมิตอส -1 ( สกอร์ที่คาด เสมอ 1-1 )

 • คนเมือง ร้อยเกิน
  คนเมือง ร้อยเกิน 17 วันที่ผ่านมา

  ที่ให้มาผมว่าถูกคู่เดียวครับ.ฮอฟฯ👍

 • คนเมือง ร้อยเกิน
  คนเมือง ร้อยเกิน 17 วันที่ผ่านมา

  ฮอฟฯ 2-0 บาเยิรน์

 • เชฟวี่ น้ําเค็ม
  เชฟวี่ น้ําเค็ม 17 วันที่ผ่านมา

  ขวัญใจชาวสวน บาเยิน เอาชุดผสมลงรึป่าวคับ บอลถ้วย

 • kengเอง คนดูเป็นล้าน
  kengเอง คนดูเป็นล้าน 17 วันที่ผ่านมา

  คาดว่าบาเยินยิงกะจายครึ่งโหล

 • xeed xeed
  xeed xeed 17 วันที่ผ่านมา

  สวนคับ รวย รองอย่างเดียวคับบอลถ้วยเชื่อผม

 • Twenty-5 minute to late.
  Twenty-5 minute to late. 17 วันที่ผ่านมา

  🥰🥰

 • โสด ไม่มีแฟน
  โสด ไม่มีแฟน 18 วันที่ผ่านมา

  1ลิเวอร์ 2โมนาโก 3ไลป์ชัก 4ซาลเก้04

 • Thepsak Thuajob
  Thepsak Thuajob 18 วันที่ผ่านมา

  ดูแล้วสวน จะได้ตัง55

 • Ar Anfield
  Ar Anfield 18 วันที่ผ่านมา

  ขวัญใจชาวสวน 😂😂

  • Thepsak Thuajob
   Thepsak Thuajob 18 วันที่ผ่านมา

   ฝันใจจ้าวของโต๊ะ 55

 • จินตนาศักดิ์ คมสัน
  จินตนาศักดิ์ คมสัน 19 วันที่ผ่านมา

  เมื่อคืนทีเด็ดบอลตายเรียบ.

 • พชรพล ปุริมะ
  พชรพล ปุริมะ 20 วันที่ผ่านมา

  ยุเว 3-0 สุดๆครับ

 • Bandit Sri
  Bandit Sri 20 วันที่ผ่านมา

  เบินลี่สู้ไม่ได้หรอก

 • Fp Phone
  Fp Phone 20 วันที่ผ่านมา

  ถ้ายากเล่นเล่นยังไงครับ

 • Pattamaporn Kongsungnoen
  Pattamaporn Kongsungnoen 21 วันที่ผ่านมา

  เลชเตอร์ +วัตฟอร์ด+วูล์ฟแฮมตัน ทีเด็ด🙏

  • MorBius Kills
   MorBius Kills 21 วันที่ผ่านมา

   12ตัวเหลือแค่วุฟตัวเดียว

  • บอย สใลค์ปี้
   บอย สใลค์ปี้ 21 วันที่ผ่านมา

   วูล์ฟแฮมตัน ไม่น่าจะผ่านน้ั

  • Pattamaporn Kongsungnoen
   Pattamaporn Kongsungnoen 21 วันที่ผ่านมา

   ัเตรียมรับเงินครับ

  • MorBius Kills
   MorBius Kills 21 วันที่ผ่านมา

   เอาๆตามด้วย

 • Ar Anfield
  Ar Anfield 21 วันที่ผ่านมา

  สวนรวยทุกอาทิตย์

 • Sukchai Bunnarungsri
  Sukchai Bunnarungsri 22 วันที่ผ่านมา

  คสยไม่เข้าเลย

 • ศิลปชัย สิทธิเชนทร์
  ศิลปชัย สิทธิเชนทร์ 22 วันที่ผ่านมา

  ทายผลแม้จริงพอเราตาม(แดกเย็ดๆๆๆๆ

 • ้nattawat onsakun
  ้nattawat onsakun 23 วันที่ผ่านมา

  แม่นตรงไหนวะ 555

 • จิรายุส สุวาสน์
  จิรายุส สุวาสน์ 23 วันที่ผ่านมา

  แม่นจิง อ่ะ วันนี้ตาม เดียวมา เม้น ไหม่เดียวรุ้ จัก

 • น้านุ้ย outdoor
  น้านุ้ย outdoor 23 วันที่ผ่านมา

  เป็นกำลังใจ ติดตามมาตลอดแม่นครับ ทายถูกมากกว่าผิด

 • Lay Saemue
  Lay Saemue 23 วันที่ผ่านมา

  คืนนี้ลียงมาอ๊ะ

 • OHM Flure
  OHM Flure 24 วันที่ผ่านมา

  ตายเลสเตอร์เสียดาย55

 • นิคม ประดับศรี
  นิคม ประดับศรี 24 วันที่ผ่านมา

  เมื่อคืนสวนฮัลเซ็งเลยคับตายตัวเดียว

 • เสรี ภาพ
  เสรี ภาพ 26 วันที่ผ่านมา

  มืงโคตมั่วเรยวะ..คุ่ชีวาสปอ#ทีเดดสุงมืงให้เล่นสุง3ชีวาสปอ แต่ส่วนบอลสเตปมืงให้รองริเชสปอ+1/1.5และเสือกท้ายสกอ1-0ไอ้มั่ว2020

 • yai anfield
  yai anfield 26 วันที่ผ่านมา

  ราคาไม่คงที่เลยจะขอเน้นๆสัก3ตัวยากจิงๆ

 • พัฒนศักดิ์ เพริดพราว
  พัฒนศักดิ์ เพริดพราว 27 วันที่ผ่านมา

  ตูลูชนะไม่ใช่ยุเวนตุส

 • Athiwarachai Anthayan
  Athiwarachai Anthayan 27 วันที่ผ่านมา

  จัดใหญ่เลย..แล้ว..PSG,ยูเว่ล่ะ

 • ทิตย์ชานวล ศีริมงคล
  ทิตย์ชานวล ศีริมงคล 27 วันที่ผ่านมา

  ตามมึงตายตลอด

 • Athiwarachai Anthayan
  Athiwarachai Anthayan 27 วันที่ผ่านมา

  เทพไหน..แจ้งเติอนลบด้วยครับ

 • Athiwarachai Anthayan
  Athiwarachai Anthayan 27 วันที่ผ่านมา

  มิลวอลย์หรอ..มาร์กเสยหรอ..หึหึ

 • ศราวุธ กำจัดภัย
  ศราวุธ กำจัดภัย 27 วันที่ผ่านมา

  ตูลูส ครับ ไม่ใช่ยุเวนตุส

 • Palm Ok
  Palm Ok 27 วันที่ผ่านมา

  ตายแน่ ตายทุกวัน

 • Palm Ok
  Palm Ok 27 วันที่ผ่านมา

  ตายอีกม้าย

 • Palm Ok
  Palm Ok 27 วันที่ผ่านมา

  ตายทุกวันเยสแมม อุบาด

 • Athiwarachai Anthayan
  Athiwarachai Anthayan 28 วันที่ผ่านมา

  ไม่เข้า..ปิดไปเลย

 • Charoon Charoon
  Charoon Charoon 28 วันที่ผ่านมา

  สวนให้หมด ชอบเบรนฟอร์ด จะไม่แพ้เลสเตอร์แน่นอนนนนนน

 • Charoon Charoon
  Charoon Charoon 28 วันที่ผ่านมา

  มันเคยมาอ่านคอมเม้นบ้างปะนะ 555 แมร่งผิดทุกวัน แสดงว่าเป็นพวกโต๊ะแน่นอน5555

 • รุ่งเรืองชัย เมิงไชยสงค์

  ที่ไม่ชอบเพราะโฆษณามาบ่อยจนน่ารำคาญว่ะ

 • จินตนา คําแสนราช
  จินตนา คําแสนราช 28 วันที่ผ่านมา

  ฟังทุกวัน ตายทุกวัน

 • Arczaxa Aaaarrr
  Arczaxa Aaaarrr 29 วันที่ผ่านมา

  แม่นมมากครับ