Workpoint Chinese Series
Workpoint Chinese Series
 • 641
 • 184 247 372

วีดีโอ

อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 121K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 38K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 41K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 37K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.54 | 9 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 51K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 129K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 29K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 41K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 35K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.53 | 8 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 32K10 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 163K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 42K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 38K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 38K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.52 | 2 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 33K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 Full HD
มุมมอง 137K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 40K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 50K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 38K15 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.51 | 1 ธ.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 34K16 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 40K23 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 30K23 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 49K23 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.50 | 25 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 42K23 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 37K23 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 32K23 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 47K23 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.49 | 24 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 32K23 วันที่ผ่านมา
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.48 | 18 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 67Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 38Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 41Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.47 | 17 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 53Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 32Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 38Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.46 | 11 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 35Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.45 | 10 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 44Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 184Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 44Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 37Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 46Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 Full HD
มุมมอง 163Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 [1/4]
มุมมอง 50Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 [2/4]
มุมมอง 40Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.43 | 3 พ.ย. 62 [3/4]
มุมมอง 32Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.44 | 4 พ.ย. 62 [4/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.42 | 28 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 41Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.42 | 28 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 43Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.42 | 28 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 39Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.42 | 28 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.41 | 27 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.41 | 27 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 35Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.41 | 27 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 34Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.41 | 27 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 47Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.40 | 21 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 44Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.40 | 21 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 51Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.40 | 21 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 42Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.40 | 21 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 40Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.39 | 20 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 33Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.39 | 20 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 37Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.39 | 20 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.39 | 20 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 48Kหลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 8K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 197K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 [1/4]
มุมมอง 58K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 40K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 41K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.38 | 14 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 44K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 189K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 40K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 40K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.37 | 13 ต.ค. 62 [2/4]
มุมมอง 46K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 220K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 42K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.36 | 7 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 46K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 Full HD
มุมมอง 199K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [4/4]
มุมมอง 33K2 หลายเดือนก่อน
อภินิหารกระบี่สามภพ | EP.35 | 6 ต.ค. 62 [3/4]
มุมมอง 33K2 หลายเดือนก่อน

ความคิดเห็น

 • Alay Vang
  Alay Vang 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทีมคนดูตงชีค่ะ

 • กิตติศักดิ์ Kittisak
  กิตติศักดิ์ Kittisak 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นานจังเลยอย่ากดูเรื่องใหม่แล้ว

 • กิตติศักดิ์ Kittisak
  กิตติศักดิ์ Kittisak 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ยากเกินไปแล้วเรื่อน่าเบื่อแบบนี้เรื่องทีสนุกมัมสั้นไม่อย่ากไห้จบแต่เรื่องนี้อยากไห้จบมากแต่ไม่จบสักที

 • Sakunee Seatung
  Sakunee Seatung 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชอบตงชีค่ะ

 • คนศัทธา เทพเจ้าจีน
  คนศัทธา เทพเจ้าจีน 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอบคุณครับแอดผมอยากรู้จริงๆเลยผมว่าต้องมีภาคต่อในใจผมคิดไม่มีใครจัดการจอมมารได้

 • Ngo 123
  Ngo 123 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ครวยทุกตอนพระเอก

 • ภูษิต จันทาวุฒิ
  ภูษิต จันทาวุฒิ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มันเริ่มไม่สนุกแล้ว น่าเบื่อมาก เน้นแต่ดราม่า

 • Super Admin
  Super Admin 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  จนถึงตอนนี้ พระเอกก็ยังหน้าซังกะตาย เหมือนเดิม อิอิ แต่ก็ติดตามดูทุกตอน

 • joker joker
  joker joker 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พระเอกไม่ชวยเหียไรเลย

 • ชาตรี วงศ์ษา
  ชาตรี วงศ์ษา 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ไหนใครบอกว่าพระเอกโง่พระเอกฉลาดแล้วนะอิอิ

 • pom love
  pom love 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พวกนี้ไม่สงสัยหรอตั้งแต่คนชุดดำบุกเข้ามาในถ้ำตอนนั้น

 • จักร ลําปาง คับ
  จักร ลําปาง คับ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทีมคนรอดูทางนี้ครับ

 • ขจรเกียรติ เพชรเสถียร
  ขจรเกียรติ เพชรเสถียร 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ยิ่งดูยิ่งน่าเบือไม่คอยจะมีบทสู้กันเลย

 • อริสรา ปัญจเภรี
  อริสรา ปัญจเภรี 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  รอดูมาตั้งนานเลยค่ะ

 • ชื่อเอ็ม เข้าใจยัง
  ชื่อเอ็ม เข้าใจยัง 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มาแล้วดูเลย f c 55

 • เอกรินทร์ ชูพูล
  เอกรินทร์ ชูพูล 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ยิ่งดูยิ่งหน้าเบื่อ

 • nipon tripoom
  nipon tripoom 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อะภินิหารตอนจบ

 • สมชาย สร้อยชมภู
  สมชาย สร้อยชมภู 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สนุกมากๆเลย เอาอีก ชอบๆๆ !!

 • Nongh_XMP
  Nongh_XMP 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เบื่อหน้าพระเอก เบื่อเสียงพระเอก เบื่อท่าทางพระเอก สรุปกูเบื่อพระเอกที่สุด ไอสัส 555

 • Par Re
  Par Re 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดูมาแต่เอพีแรก หน้าตาพระเอก ตายด้านจริงๆขอบอก

 • ประสบการณ์ ชีวิต
  ประสบการณ์ ชีวิต 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ไปถ่ายไฟแทนเถอะ​ ฉากต่อสู้แต่เอาไฟมาบัง​ กูหละงึด​

 • Suan Boontum
  Suan Boontum 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มาแล้วน้ำเน่า

 • จักร ลําปาง คับ
  จักร ลําปาง คับ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชอบ

 • จักร ลําปาง คับ
  จักร ลําปาง คับ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชอบ

 • Konbannok Channel
  Konbannok Channel 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  คะ อิอิ 🤣

 • จักร ลําปาง คับ
  จักร ลําปาง คับ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทีมคนที่รอดู ทีมพระเอกครับ

 • รวม ซีรีย์
  รวม ซีรีย์ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  อยากไห้อี๋เหว้ยคุ่กับตงชี

 • เพียงใจ แก้วจรูญ
  เพียงใจ แก้วจรูญ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  1

 • LKMN FNMN
  LKMN FNMN 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  สงสารม่อเฉินกับตงชีสุ่ยอี้

 • Sagittarius 3659
  Sagittarius 3659 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ชุดสวยเอฟเฟกดี..แตบทพุด ซ้าๆ วนมาทีเก่า ใม่มีใรน่าตี่นเต้นเลย

 • จารวิต พรศิริ
  จารวิต พรศิริ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นางเอกสวยจริงๆ

 • Wiko Wiko
  Wiko Wiko 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  คนชั่ว ย่อมอายุยืน

 • แมวนะ ครับ
  แมวนะ ครับ 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  จอมมาร กางร่ม ทำกูฮาว่ะ555

 • พรพิพัฒน์ ลุนาวงค์
  พรพิพัฒน์ ลุนาวงค์ 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ใกล้จบแล้วอีกไม่กี่ตอน5555

 • แมวนะ ครับ
  แมวนะ ครับ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  รอมานานติดมากๆๆ

 • ชัยวิชิต ทัศมี
  ชัยวิชิต ทัศมี 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขอบคุณครับ

 • Ra Wa
  Ra Wa 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เมนแรก

 • Pat Sri
  Pat Sri 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ความรักที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วย โดยไม่คิดถึงชีวิตตัวเอง แต่สุขใจที่ได้ช่วย ดูเรื่องนี้แล้วทำให้อิ่มเอมหัวใจมากๆ ดีใจมากๆ พระเอกกับนางเอกได้เจอกันแล้ว 🤩🌹💖

 • jelnoob xyz
  jelnoob xyz วันที่ผ่านมา

  ^-^

 • ขาวผ่อง พระนคร
  ขาวผ่อง พระนคร วันที่ผ่านมา

  พากย์ซ่ะกูหายเศร้าเลย

 • Tawat Pongkham
  Tawat Pongkham วันที่ผ่านมา

  ตงชี แมร่งคือพระเอกตัวจริง

 • siriyakorn preechum
  siriyakorn preechum วันที่ผ่านมา

  มะไรจะอัพเพิ่มค่ะ

 • Pravit Bunme
  Pravit Bunme วันที่ผ่านมา

  เจอเพลงไทยไปหมด อารมเลย

 • Somsak Sadaothonq
  Somsak Sadaothonq วันที่ผ่านมา

  ชาติน้ามีเมียแบบสุ่ยอี้คงโชคดีสุดๆๆๆๆๆ

 • Kwanchanok Piriyakitpaiboon
  Kwanchanok Piriyakitpaiboon วันที่ผ่านมา

  เราว่าเคมีคนรักกันของหยุนเสียนกับฉีอี้ไม่มีเลย เหมือนเล่นไปตามบทเท่านั้น แต่ของหยุนเสียนกับเจิ้งฉี หรือแม้แต่หยุนเสียนกับเหย่เซียน ยังดูมีเคมีมากกว่า เราไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้หรือแค่casting ไม่เหมาะสมกันนะ

 • Kwanchanok Piriyakitpaiboon
  Kwanchanok Piriyakitpaiboon วันที่ผ่านมา

  ซุนไทยเฮาฉลาดล้ำสง่างามคิดถึงแต่บ้านเมือง ฮ่องเต้สองพี่น้องอยู่กับนางดูเป็นเด็กอมมือไปเลย

 • Leo Gallery MilksShake
  Leo Gallery MilksShake วันที่ผ่านมา

  เพิ่งจะมารู้ชื่อจริงพี่สาว เห็นแต่ทุกตอนเรียกพี่สาวพี่สาวอย่างเดียว

 • Somsak Sadaothonq
  Somsak Sadaothonq วันที่ผ่านมา

  ต้องเปลี่ยนดาบใหม่ให้พระเอกดาบไม่คมเลยสู้ไคไม่ได้

 • bekgo
  bekgo วันที่ผ่านมา

  ทำบทมาแบบนี้ตอนไหนจะจบ แต่ยังไงก็จะดูจนจบแหละ กัดฟันดูตอนไหนจะจบตอนไหนจะจบ

 • ภิภัทร นะโม
  ภิภัทร นะโม 2 วันที่ผ่านมา

  5สิบกว่าตอนแล้วไม่มีอะไรไปหน้าสักทีวนไปวนมาอยู่แต่เดิมๆกูว่าหนังไทยน้ำเน่าแล้วนะหนังจีนหนักกว่าอีก

 • Jom จอม
  Jom จอม 2 วันที่ผ่านมา

  พระเอกโง่

 • Apinya Somjank
  Apinya Somjank 2 วันที่ผ่านมา

  หมิงเซียว.ใส่หน้ากากเท่มาก ทีมหมิงเซียวฮะ

 • Say Ma Gu Tea
  Say Ma Gu Tea 2 วันที่ผ่านมา

  ไกล้จบแล้ววว... (พอถึงตอนจบนิงงกันแน่จบแบบ?)

 • พิษ ประจิม
  พิษ ประจิม 2 วันที่ผ่านมา

  34จาก50ตอน ยังไม่รู้เลยว่าใครนางเอก

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 2 วันที่ผ่านมา

  อดทนตามดูตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนจบไม่เสียใจที่ตามดูหนังดีสนุกมากๆขอบคุณที่เอาหนังดีๆมาให้ชมค่ะ☺️

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 2 วันที่ผ่านมา

  เบื่อนางเอกอ่อนแอเกินอ่อนแอจนน่ารำคาญ😂😂😂

 • Somsak Sadaothonq
  Somsak Sadaothonq 2 วันที่ผ่านมา

  หนังจีนทุกเรื่องพระเอกต้องโง่ตลอด😁😁😊😁😁

 • Wiko Wiko
  Wiko Wiko 2 วันที่ผ่านมา

  อย่าตายเลย สงสารความสวย

 • JUN XKAGO
  JUN XKAGO 2 วันที่ผ่านมา

  โคตรจิ๋วเหลียนอ่ะคนพากย์เสียงก็น่ารัก ตัวจิ๋วเหลียนก้น่ารัก555ชอบ💕❤

 • มงคล นันตา
  มงคล นันตา 2 วันที่ผ่านมา

  เเน่ใจนะว่าพวกเเกเป็นเด็กประถมเเน่ใจนะ

 • โนริ สาหร่ายย
  โนริ สาหร่ายย 2 วันที่ผ่านมา

  ต่อเช้าพระเอกคงหายโง่

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 2 วันที่ผ่านมา

  อยากหักคอหวังกั๋วกงกับลูกสาวมันจริงๆตัวยุเก่งดันเก่งดันแต่เรื่องชั่วๆกันโอ้อิน

 • เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ
  เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ 2 วันที่ผ่านมา

  สนุกมาก

 • สมศรี ทองวิลัย
  สมศรี ทองวิลัย 2 วันที่ผ่านมา

  ชอบหนังแนวนี้เหย่เซียนหล่อ

 • ภานุ นามคํา
  ภานุ นามคํา 2 วันที่ผ่านมา

  เก่งกว่าโมกุนซะอีก

 • เอกอนันต์ อัศวไมตรี
  เอกอนันต์ อัศวไมตรี 3 วันที่ผ่านมา

  ตกใจหมดกำลังมันเลย

 • ฝากไว้ ในมือพวกคุณ
  ฝากไว้ ในมือพวกคุณ 3 วันที่ผ่านมา

  ตอนแรกนึกว่าจะสนุก...กากมาก

 • Liu zin ying
  Liu zin ying 3 วันที่ผ่านมา

  พระเอกโง่วะ

 • OPOR _TV
  OPOR _TV 3 วันที่ผ่านมา

  ทำไมไม่มีสึกิยาม่า

 • Lakkmon Thipsena
  Lakkmon Thipsena 3 วันที่ผ่านมา

  เยดเข้ ตอนหน้าพระเอกฉลาดแล้ว😂

 • King Kong
  King Kong 3 วันที่ผ่านมา

  ซุนเหอหลี่ (หั่นเกอ)ผู้บ่าวฉันมาเล่นเรื่องนี้คือผุ้ห่ายแท้

  • King Kong
   King Kong 3 วันที่ผ่านมา

   แต่ยังไงก็รักฮั่นเกอ

 • Lakkmon Thipsena
  Lakkmon Thipsena 3 วันที่ผ่านมา

  ตงชีของเค้า😍

 • Koi Kan
  Koi Kan 3 วันที่ผ่านมา

  👍👍👌

 • maitheerak
  maitheerak 3 วันที่ผ่านมา

  เพลงดีนะคะ แต่เราๆแค่ไม่คุ้นชินก็เลยรู้สึกแปลกๆ แต่ย้ำอีกครั้งว่าดีค่ะ 🥰🥰

 • Fjgd Fyuf
  Fjgd Fyuf 3 วันที่ผ่านมา

  มารุโกะจังน้ารักมากๆ

 • Payab Phagamal
  Payab Phagamal 3 วันที่ผ่านมา

  เหลืออีกกี่ตอน ถึงจะจบคับ

 • JUN XKAGO
  JUN XKAGO 3 วันที่ผ่านมา

  จิ่วเหลียนกับมูจั๋วซั๋วโคตรฮ่า555 นั้งเก้าอีเจ้าสำนัก😅😅

 • จ้าว สํานัก
  จ้าว สํานัก 3 วันที่ผ่านมา

  ดูตั้งนานนางเอกไม่มี😂😂

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 3 วันที่ผ่านมา

  สายตาฮ่องเต้ถ้าฆ่าแม่เลี้ยงได้คงฆ่าไปแล้ว

 • Piy Pron
  Piy Pron 3 วันที่ผ่านมา

  Ep55 หาดูได้ที่ไหนค่ะ

 • Kitti Kitti
  Kitti Kitti 3 วันที่ผ่านมา

  จี้หนิง โง่จริงหรือแกล้งโง่

 • การ์ตูน การ์ตูน
  การ์ตูน การ์ตูน 3 วันที่ผ่านมา

  หนังสนุกคุะแต่เสียดายที่เป็นเพลงไทย..ถ้าเป็นเพลงจีนจะซึ้งมากกว่านี้จนน้ำตาไหล..พอเป็นเพลงไทยมันไม่เข้ากันเลยทำให้รู้สึกเฉยๆ

 • Koi Kan
  Koi Kan 4 วันที่ผ่านมา

  ขอบคุณค่ะ❤️มีให้ดูหลายตอนเลย💕

 • เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ
  เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ 4 วันที่ผ่านมา

  ขอบคุณที่ลงให้ดู

 • ทองฉันท์ เยาวเลิศ
  ทองฉันท์ เยาวเลิศ 4 วันที่ผ่านมา

  ช่างแต่งหน้าผีมือไม่คงที่แต่งหน้าอาซิ่นเดียวคางยื่นเดียวไม่ยื่นเหมือนคนทำคางมา

 • Ngo 123
  Ngo 123 4 วันที่ผ่านมา

  พระเอกแมร่งโง่ทั้งเรื่องจริงๆ

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 4 วันที่ผ่านมา

  เพิ่งเห็นหนังดีๆพอได้ดูติดมากๆ❤️❤️❤️

 • Say Ma Gu Tea
  Say Ma Gu Tea 4 วันที่ผ่านมา

  ไกล้จบแล้วอีกไปเกินห้าตอน ( สปอยตอนจบห้ามอ่าน ) ตอนจบพี่น้องตะกูลจี้สู้กัน จนตายทั้งคู่แผ่นดินแยกออก แล้วก็ระเบิดทั้งแผ่นดินตายหมด แต่.............. ทั้งหมดนี้คือความฝันนน..? ของอี้เว่ยทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรก ไม่ได้เป็นความจริง นี้ละตอนจบแต่แบบงงๆ? ของเรื่องนี้ละ ?

 • Ngo 123
  Ngo 123 4 วันที่ผ่านมา

  ส้มน้ำหน้าพระเอก

 • JUN XKAGO
  JUN XKAGO 4 วันที่ผ่านมา

  จิ่วเหลียนโคตรๆๆๆๆๆน่ารักอ่ะชอบบมากคนนี้😍😍😘😘

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 4 วันที่ผ่านมา

  ฮา อาจรย์ตลกกวนทีนเก่งสอนแบบตลกฮาๆห่วงนางเอกมากๆ

 • ตุ๊กตา ud town อุดรธานี
  ตุ๊กตา ud town อุดรธานี 4 วันที่ผ่านมา

  ดูหมดแล้วสนุกพระเอกหล่อมากจี้หนิงและตงชีและลาทาหล่อทั้งสามภพเลยยหล่อกว่าแฟนเราสะงั้นอิอิขอโทษน่ะเต๋า😁😁😁😁😁😁แค่แอบปลื้มน่ะ

 • เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ
  เจ็บจนพอ เจ็บจนพอ 4 วันที่ผ่านมา

  ศิษย์พี่หล่อจัง555

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 4 วันที่ผ่านมา

  ร้องไห้ตามสงสาร2พี่น้องมากๆ

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 4 วันที่ผ่านมา

  ฮ่องเต้หล่อยิ้มสวยมาก

 • พิมดี ใจดี
  พิมดี ใจดี 4 วันที่ผ่านมา

  คนเล่นเป็นฝ่าบาทหล่อจริงๆ

 • Sugar Glider
  Sugar Glider 4 วันที่ผ่านมา

  555กลัวเมีย

 • จ้าว สํานัก
  จ้าว สํานัก 4 วันที่ผ่านมา

  อ๋องอี้น่าจะได้เป็นฮ้องเต้ เนอะ🤣🤣

 • ยย กก
  ยย กก 4 วันที่ผ่านมา

  ดูกี่รอบก็ชอบอุ้ยเสี่ยวป้อตลกขำตลอดดูสี่ห้ารอบก็ไม่เบื่อนะมันทำไห้ดีไม่ต้องคิดอะใรมากขอบคุณมากๆเลยอายุยืนนาน555

 • Ngo 123
  Ngo 123 4 วันที่ผ่านมา

  พระเอกครวยทั้งเรื่อง ตงชี หล่อกว่าเยอะ